top of page

 

Rom. 15,13

13. Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige Ånds kraft.

Er ikke det fantastisk at vi har en Gud som er håpets Gud. Vi som har tatt i mot Jesus har håp, uansett situasjon og omstendigheter, så har vi håp, fordi vår Gud er håpets Gud. Dette betyr at vi har en Gud som gir oss håp i vår tro, uavhengig av omstendighetene.

Dette håp virker glede og fred i våre hjerter. Det er en håp som styrker vår tro og gir oss hvile i Jesus Kristus. 

Vi kan være rike på håp ved den hellige Ånds kraft. Om Abraham står det i Rom. 4,18: "Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mange folks far, etter det som var sagt: Slik skal din ætt bli".

Abraham trodde med håp i en helt tilsynelatende håpløs situasjon. Sara ble ikke Gravid og årene gikk, men halleluja, i Guds time og tid ble løftets barnet født.

Mine venner, vår Gud er håpets Gud, derfor er vårt håp også en levende håp, fordi vi har en levende Gud. 

Guds ord sier til meg og deg i dag, at vi har en håp som er fullt av glede og fred, fordi det er ikke basert på omstendighetene eller på hva du og jeg får til, men den er basert på Jesus Kristus og hva han har fått til. Derfor kan vi også si at: VI ER RIKE PÅ HÅP, FORDI VÅRT HÅP ER ANKRET FAST I JESU HJERTE. Amen.

2.Kor. 2,14-15

14.Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted.

15.For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt.

Vi er Kristi vellukt, vi som har tatt imot ham som Herre og Gud, halleluja. Uansett hvor vi er, enten på jobb, i menigheten, hjemme eller på ferie, så dufter vi Herrens herlighet.

Som en blomst som dufter, uansett hvem som går forbi den, så dufter vi også Kristus for alle og overalt.

Det er sannheten, Jesus ønsker at jeg og du skal se hvem vi er i ham. Løft hode og se på troens opphavsmann og fullender Jesus Kristus. Han har satt deg i en ærefull sete i Himmelen sammen med ham. Mens jeg og du er her på denne jord så er vi vellukt, halleluja.

Han lar oss alltid vinne seier, i tjenesten vår, som er å bringe evangeliet ut. Jeg og du er levende vitner for Herren, slik at menneskene ut i verden skal møte Jesus gjennom deg og meg. Vi kjenner ham og er kjent av ham. 

Guds ord sier til deg idag, duften av kunnskapen om Jesus blir vitterlig på hvert sted som du setter din fot. Amen.

Rom. 13,14

Rom. 13,14

14.Men ikle dere Herren Jesus Kristus. Og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær!

Etter syndefallet så ble Adam og Eva nakne, de mistet sin himmelske drakt. De mistet rettferdighets drakten på grunn av synden.

Men priset være Herren Jesus Kristus, han vant en evig seier på korset på Golgata, da han ropte med høy røst "DET ER FULLBRAKT". 

Han tok på seg hele verdens synd, ja min og din synd, og knuste Djevelen og vant en evig seier over synden og døden, halleluja.

I dag ved troen på Jesus Kristus, så blir vi ikledd. Han i-kledde oss rettferdighetsdrakten. Den drakten som vi hadde mistet på grunn av synden, fikk vi tilbake på grunn av Jesu blod.

Guds ord sier til deg og meg i dag, ikle deg den herre Jesus Kristus. Det vil med andre ord si, se så fin kledning du har, du er ren og rettferdig, himmelen verdig på grunn av det som Jesus gjorde på korset. Når Gud ser meg og deg idag, så ser han sin sønn,halleluja.

Ikle deg, ja, se, Jesus har seiret for deg og meg, en evig seier. Du er frikjøpt og ikledd. Ikke la verdens bekymringer ta fra deg frimodigheten så du glemmer at du har fått en så fin drakt av din Herre og Gud. Amen.

bottom of page