top of page

Vår bror Mehrab som bodde i Norge tidligere og var aktiv i vår menighet, virker nå i Tyrkia. Gjennom hans tjeneste ble fem av hans familiemedlemmer frelst, alle tidligere muslimer. Blant andre ble hans mor som var sterkt religiøs og hans kone frelst, begge disse var sterke motstandere av konvertitter. Da Mehrab under sitt opphold i Norge tok imot Jesus, fikk han enorme motstander fra disse. Men da lyset fra evangeliet gjennom Mehrab kom inn i deres hjem og de fikk erfare evangeliets kraft, fikk de møte Jesus og ble frelst. Shervin fikk møte dem under denne misjonsreisen, og etter flere dager med undervisning og bønn fikk han denne æren å døpe dem i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Halleluja

bottom of page